forum   pyrypy    kartki    subskrypcja    chat    kontakt 

    

SERWISY   Forum Foto Imprezy Internet Kamery Kartki Kina Lokale Ogłoszenia Pozlinki PYRYPY Reportaże Tapety Zabawa

        Najważniejsze dane o  Poznaniu     

 

Geografia

 

najwyższy obszar miasta

 Góra Morasko

najniższy obszar miasta

 dolina Warty

rozciągłość miasta pn-płd

 22 km

rozciągłość miasta wsch-zach

 21 km

powierzchnia miasta

 26.131 ha

rzeki i cieki wodne

 Warta, Cybina, Główna,
 Bogdanka, Głuszynka

jeziora

 Kierskie, Malta, Rusałka,
 Strzeszyńskie

 
Ludność

 

mieszkańcy

 581.772 osoby

ilość kobiet na 100 mężczyzn

 114

ludność na km ˛

 2.213

napływ ludności

 5.178 osób

odpływ ludności

 4.708 osób

 
Infrastruktura

 

sieć wodociągowa

 747,6 km

sieć kanalizacyjna

 614,7 km

sieć gazowa

 1.066,7 km

parki i zieleńce

 168

cmentarze

 24

ogrody zoologiczne

 2

mieszkania

 186.252 lokale

mieszkania oddane do użytku

 1.954 rocznie

 
Edukacja

 

szkoły podstawowe

 119 - 59.107 uczniów

szkoły średnie

 120 - 44.561 uczniów

szkoły wyższe

 17 - 86.464 studentów

 
Ochrona zdrowia

 

szpitale

 17

przychodnie lekarskie

 166

apteki 

 142

domy pomocy społecznej

 15

 
Kultura, turystyka, sport

 

biblioteki

 98

teatry

 9

muzea 

 15

kina

 12

stadiony

 7

hale i sale gimnastyczne

 178

pływalnie 

 10

kąpieliska

 4

 

źródło: Rocznik Statystyczny Poznania 1999, Urz.Statystyczny w Poznaniu